Delta i vår undersökning!

Swedish Radio Supply har skapat ett nytt affärsområde för ”Mobila Bredbandslösningar” och vi vill gärna veta dina behov!


Vi på Swedish Radio Supply har skapat ett nytt affärsområde för ”Mobila Bredbandslösningar”. I det här affärsområdet kommer bolaget att arbeta med SD-WAN-lösningar. SRS kommer att erbjuda stabilare, bättre och säkrare mobiluppkoppling över 4G samt vara en partner som vägleder er till nya användningsområden. Syftet med denna enkätundersökning är för oss att skapa en bättre förstålese för era behov och utmaningar. både nu och i framtiden.

Enkätundersökning